Ogólne Warunki Najmu

Your stay in Bibione

Find all the information utili.

 • 1. REZERWACJA

  Rezerwacja uważana jest za ostatecznie potwierdzoną dopiero po otrzymaniu listu potwierdzającego, który Agencja nieruchomości ITALIA wyśle natychmiast po otrzymaniu zadatku (30% wartości wysokości czynszu). Agencja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zadatku, który nie został zrealizowany w terminie 21 dni po dacie zawiadomienia o gotowości udostępnienia apartamentu.

  2. ZADATEK I ZAPŁATA ZA CZYNSZ

  Wysokość kaucji oraz dalsze szczegóły przekazywane są wraz z Propozycją Rezerwacji. Jako kaucja, klient musi zapłacić 30% całej kwoty. Recreativa ma prawo odmówić wpłacenia zaliczki w terminie podanym w Propozycji umowy. Pełne rozliczenie z tytułu najmu zostanie dokonane wraz z przekazaniem klucza.

  3. ODWOŁANIE

  W przypadku rezygnacji z urlopu co najmniej 2 tygodnie przed przyjazdem, możecie otrzymać premię równą wartości łącznej kwoty wpłaconej, ważną w przypadku rezerwacji dokonanej w jednej z naszych agencji, na bieżący lub następny rok. W przeciwnym razie zadatek nie zostanie zwrócony bez podania przyczyny.

  4. PRZYJAZD, NIEPRZYBYCIE, WCZEŚNIEJSZY WYJAZD

  Klient musi przybyć do biura agencji w ustalonym dniu przyjazdu w godzinach 16.00-20.00. W przypadku opóźnienia, z jakiegokolwiek powodu, klient musi poinformować o tym fakcie agencję. W przeciwnym razie agencja uzna się za wolną od wynajęcia go osobom trzecim, a kaucja nie zostanie zwrócona. Po przyjeździe, Klient musi przedstawić do rejestracji dokumenty wszystkich osób, które będą zajmować apartament. W przypadku nieprzestrzegania godzin wymeldowania agencja obciąży Gości kosztami dodatkowej nocy.

  Reklamacje dotyczące stanu apartamentu i jego wyposażenia akceptowane są tylko w ciągu 24 godzin po przyjeździe. Za wszystkie przedmioty uszkodzone lub skradzione odpowiedzialność finansową ponosi klient.

  5. ZASADY DOTYCZĄCE POBYTU

  Absolutnie zabronione jest przebywanie większej liczby osób, niż jest to wskazane w katalogu. Dotyczy to również dzieci. Jeśli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Agencję stwierdzona zostanie większa liczba mieszkańców, nastąpi natychmiastowe rozwiązanie umowy. Akceptujemy zwierzęta domowe, wymagając przestrzegania zasad regulaminu każdego domu. W celu uniknięcia niepożądanych trudności, zobowiązuje się wszystkich klientów do przestrzegania ciszy, szczególnie w godzinach popołudniowych oraz w nocy (13:30 do 15:30/23:00 do 8:00). Baseny są otwarte od połowy maja do połowy września. Informujemy ponadto, że nasi upoważnieni pracownicy mogą wejść do każdego apartamentu w celu dokonania jakichkolwiek napraw lub czynności konserwacyjnych również podczas nieobecności mieszkańców. Klient ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas jego pobytu i będzie musiał dokonać wszelkich napraw we własnym zakresie i na własny koszt.

  6. WYPOSAŻENIE APARTAMENTÓW

  Wszystkie nasze apartamenty są w pełni umeblowane i wyposażone: naczynia kuchenne, sztućce i sztućce, kuchenka gazowa lub indukcyjna, lodówka, ciepła i zimna woda, prąd 220 Volt i poduszki. Klienci powinni przywieźć z sobą: pościeli, obrusa na stół, ściereczek kuchennych i ręczników. Absolutnie zabrania się używania pokrycia materaców i poduszki jako bielizny pościelowej: na życzenie można wypożyczyć pościel i poszewki na poduszki. Uprasza się klientów o maksymalną dbałość o stan apartamentów: o nieprzemieszczanie ani uszkadzanie łóżek, nietrzaskanie drzwiami, niewbijanie gwoździ w ściany ani ich brudzenie. Surowo zabrania się stosowania piecyków, kuchenek elektrycznych, urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych, o ile nie są one przewidziane w katalogu lub jeśli wymaga to wcześniejszej zgody ze strony Agencji. Serwis internetowy Wi-Fi jest gwarantowany tylko w strukturach wskazanych przez konkretne logo. W przypadku apartamentów wyposażonych w klimatyzację, pralkę i zmywarką, Agencja nie ponosi odpowiedzialności za brak ich funkcjonalności z powodów technicznych, dlatego też nie jest przewidziany żaden zwrot kosztów. Jeżeli klient złoży reklamację na naprawę, która jest w pełni sprawna po przybyciu naprawiającego, zostanie naliczona opłata za wezwanie w wysokości 20,00 €. W przypadku telewizji satelitarnej gwarantowane jest oglądanie niektórych kanałów zagranicznych. Za wiatę garażową uznaje się również samo przykrycie dachowe. Opis elementów umeblowania podanych w katalogu może w drodze wyjątku ulec zmianie. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji dotyczących przydziału apartamentu Agencja zastrzega sobie prawo do zastąpienia go innym. Prośba o konkretny apartament (numer, piętro, lokal) będzie brana pod uwagę, jednak bez gwarancji. Fotografie wnętrz mają charakter orientacyjny i dotyczą układu mebli. Wyposażenie może być różne zależnie od apartamentów. Opis elementów wyposażenia apartamentów podany w naszym katalogu może w drodze wyjątku ulec zmianie.

  7. WYJAZD

  Klienci muszą opuścić apartament przed godziną 9:00 w dniu wyjazdu. Klient musi pozostawić lokal czysty w każdej jego części. W przypadku gdy klient prosi o posprzątanie za opłatą (usługa dodatkowo rezerwowana w Agencji i realizowana przez firmę sprzątającą), konieczne jest jednak pozostawienie w stanie czystym aneksu kuchennego, talerzy i sztućców, a także uporządkowanego i niezaśmieconego apartamentu. Wyjazd musi odbywać się w godzinach pracy biura. W przypadku wyjazdu poza godzinami pracy biura, ewentualna kaucja zostanie zwrócona w terminie późniejszym lub wysłana.

  8. KAUCJA

  W gestii Agencji w dniu przyjazdu może być żądana kaucja w wysokości 150 euro jako gwarancja właściwego użytkowania apartamentu i odpowiedzialności klienta. Kaucja ta zostanie zwrócona po sprawdzeniu stanu mieszkania w dniu wyjazdu.

  8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI

  Agencja nieruchomości ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C. działa jako pośrednik pomiędzy właścicielem nieruchomości a klientem. Nie ponosi ona żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, nieszczęśliwe wypadki, zagubienia, opóźnienia i, ogólnie biorąc, niedogodności, jakie mogą zostać stwierdzone w mieszkaniu. W przypadku ewentualnych sporów prawnych kompetentnym forum jest sąd w Wenecji.

  9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Informacja na temat treści artykułu 13 Dekretu legislacyjnego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 o nazwie „Kodeks dotyczący przetwarzania danych osobowych”. Zgodnie z art 13 Dekretu legislacyjnego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 przekazujemy następujące informacje:

  Dane osobowe pozyskane bezpośrednio i/lub za pośrednictwem stron trzecich przez Agencję nieruchomości ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C., podmiotu uprawnionego do obróbki danych, są przetwarzane w formie papierowej, informatycznej oraz telematycznej, na mocy zobowiązań umownych i zgodnie z prawem. Dostarczone dane osobowe zostaną wykorzystane do wysyłki materiałów reklamowych podobnych do będących przedmiotem niniejszego raportu. Nieprzekazanie danych, mimo że dostarczenie ich nie jest obowiązkowe, będzie co pewien czas poddane ocenie przez Agencję nieruchomości ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C. i stanowić będzie podstawę do decyzji odnośnie do żądanych danych w aspekcie zarządzania stosunkami handlowymi. Osoba zainteresowana może egzekwować wszystkie prawa, o których mowa w art. 7 Dekretu legislacyjnego 196/2003, w tym prawa dostępu, sprostowania, aktualizacji, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ich odwołania. Podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych jest Agencja nieruchomości ITALIA s.a.s di Benedet Paola & C. z siedzibą pod adresem Corso del Sole 17 – 30028 Bibione.

  1. Wszystkie apartamenty są wyposażone w APE (atest świadczeń energetycznych), dostępny jest dla klienta w siedzibie Agencji nieruchomości ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C. przed dokonaniem rezerwacji.
  2. W momencie rezerwacji klient akceptuje wyraźnie wymienione tutaj warunki.