Obecné Podmínky Pro Pronájem

Your stay in Bibione

Find all the information utili.

1. REZERVACE

Rezervace je pokládána za definitivně potvrzena po obdržení potvrzovacího dopisu, který Ag. Imm.re ITALIA odešle ihned po obdržení kauce (30 % z částky nájemného). Realitní kancelář si vyhrazuje právo odmítnout kauce, které přijdou 21 dní ode dne, kdy byl apartmán dán k dispozici.

2. KAUCE A ÚHRADA NÁJEMNÉHO

Výše zálohy a další podrobnosti jsou sděleny s návrhem rezervace. Jako zálohu musí klient zaplatit 30% z celé částky. Agentura má právo odmítnout zálohy zaplacené ke dni uvedenému v návrhu smlouvy. Úplné vyúčtování nájemného bude provedeno společně s dodáním klíče.

3. ZRUŠENÍ V

případě zrušení pobytu nejméně 2 týdny před příjezdem můžete dostat bonus ve výši vyplacené celkové částky, platný pro rezervaci, která bude uskutečněna v běžném roce nebo v následujícím roce v jednom z našich zařízení. V opačném případě nebude kauce vrácena z žádného důvodu.

4. PŘÍJEZD, NEDOSTAVENÍ SE, PŘEDČASNÝ ODJEZD

Klient se musí dostavit do kanceláře agentury ve stanovený den příjezdu mezi 16.00 a 20.00 hod. V případě zpoždění z jakéhokoli důvodu musí klient informovat agenturu. V opačném případě se Agentura bude považovat za bezplatnou k pronajmutí třetím stranám a záloha nebude vrácena. V případě, že zákazník odjede dříve než je dohodnuto, nemá právo za žádných okolností na jakékoli snížení nájemného a nemůže požadovat vrácení uhrazené částky. Zákazník při příjezdu musí pro potřeby registrace předložit doklady všech osob, které budou apartmán obývat. Reklamace ve věci stavu bytu a jeho příslušenství jsou přijímány pouze do 24 hodin od příjezdu. Případné poškozené nebo odcizené předměty musí být uhrazeny zákazníkem.

5. POBYTOVÝ ŘÁD

Je přísně zakázáno ubytovat více lidí, než kolik je povoleno podle počtu lůžek uvedených v katalogu. Z tohoto pohledu jsou děti považovány za dospělé. Pokud realitní kancelář při prohlídce zjistí vyšší počet ubytovaných, bude okamžitě ukončena smlouva. Domácí zvířata jsou povolena na našeho základě souhlasu realitní kanceláře a v souladu s řádem konkrétního domu. Aby se zabránilo nežádoucím potížím, jsou všichni zákazníci povinni dodržovat klid, a to zejména v časech, běžně věnovaných odpočinku (od 13:30 do 15:30 a od 23:00 do 8:00). Bazény jsou v provozu od poloviny května do poloviny září. Rovněž vás informujeme, že osoby pověřené realitní kanceláří mohou vstoupit do apartmánů za účelem provedení případných opravy a údržby i ve vaší nepřítomnosti. Zákazník je odpovědný za případné škody vzniklé během jeho pobytu a musí nahradit chybějící kusy na vlastní náklady.

6. VYBAVENÍ APARTMÁNŮ

Všechny naše apartmány jsou kompletně zařízené a vybavené: kuchyňské náčiní, nádobí a příbory, plynový nebo indukční sporák, lednice, teplá a studená voda, elektřina 220 V a polštáře. Zákazníci si sami zajistí ložní prádlo, kuchyňský a koupelnový textil. Je přísně zakázáno používat pokrývky na matrace a polštáře jako ložní prádlo. Na vyžádání je možné zapůjčit prostěradla a povlaky na polštáře. Žádáme zákazníky, aby se v apartmánech chovali co nejohleduplněji a nepřesouvali nábytek a postele, nebouchali dveřmi, nezatloukali hřebíky do zdí a zdi nešpinili. Je přísně zakázáno používat kamna, elektrické sporáky, klimatizace nebo ventilátory, pokud nejsou uvedeny v katalogu nebo nebyly povoleny realitní kanceláří. U bytů vybavených klimatizací, pračkou a myčkou na nádobí nenese realitní kancelář odpovědnost za případné selhání z důvodu technickým problémů a tudíž neposkytuje žádnou náhradu. U satelitní televize je zaručena dostupnost jen několika zahraničních kanálů. Služba Wi-Fi Internet je zaručena pouze ve strukturách označených konkrétním logem. Parkovací místo je také považováno za kryté, pokud se nad ním nachází přístřešek nebo střecha. Seznam vybavení uvedený v katalogu může výjimečně podléhat změnám. Realitní kancelář si v případě neočekávaných problémů s udělením apartmánu vyhrazuje právo jej nahradit jiným. Žádost o konkrétní apartmán (číslo, podlaží, poloha) bude brána v úvahu, avšak bez poskytnutí záruky. Fotografie interiérů jsou pouze orientační a informují o složení nábytku. Vybavení jednotlivých apartmánů se může lišit. Popis vybavení uvedený v katalogu může výjimečně podléhat změnám.

7. ODJEZD

Zákazníci musí ubytovací prostory vyklidit v den odjezdu do 9 h 00. Zákazníci jsou povinni ubytovací prostory zanechat vyklizené. V případě, že zákazník požádá o placený úklid (tuto doplňkovou službu je možné rezervovat v realitní kanceláři prostřednictvím servisní organizace), musí každopádně zanechat kuchyňský kout a nádobí čisté a apartmán předat uklizený a bez odpadků. Odjezd musí proběhnout během úředních hodin. V případě odjezdu mimo úřední hodiny bude případná záloha vrácena později nebo odeslána poštou.

8. ZÁLOHA

Na základě rozhodnutí realitní kanceláře může být při příjezdu požadována záloha ve výši 150 eura jako záruka a závazek ze strany zákazníka. Tato záloha bude vrácena po kontrole stavu ubytovacích prostor při odjezdu.

9. ODPOVĚDNOST REALITNÍ KANCELÁŘE

Realitní kancelář ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C. působí jako zprostředkovatel mezi vlastníkem nemovitosti a zákazníkem. Nenese žádnou odpovědnost za případná porušení, nehody, ztráty, zpoždění a nepohodlí obecně, která by mohla při ubytování nastat. V případě soudních sporů je příslušným soudem soud v Benátkách.

10. SOUKROMÍ

Informace podle článku 13 legislativního nařízení č. 196 ze dne 30. června 2003 s názvem „Pravidla týkající se nakládání s osobními údaji“. Podle článku 13 legislativního nařízení č. 196 ze dne 30. června 2003 poskytujeme následující informace: Osobní údaje, které realitní kancelář ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C jako držitel zpracování shromáždila přímo a / nebo prostřednictvím třetích stran, jsou zpracovány v tištěné, počítačové a telematické podobě pro smluvní a právní účely. Předané osobní údaje mohou být firmou použity za účelem rozesílání propagačních materiálů, týkajících se služeb, podobných těm, jež jsou předmětem této zprávy. Chybějící údaje, pokud nejsou povinné, budou čas od času realitní kanceláří ITALIA s.a.s. di Benedet Paola & C posouzeny a na jejich základě bude přijato výsledné rozhodnutí o významu těchto údajů pro řízení obchodních vztahů. Dotčená osoba může uplatnit veškerá práva podle čl. 7 legislativního nařízení č. 196/2003 včetně práva na přístup, opravu, aktualizaci, odmítnutí zpracování dat a odstoupení od smlouvy. Držitelem zpracování je realitní kancelář ITALIA s.a.s di Benedet Paola & C. se sídlem v Corso del Sole 17 – 30028 Bibione.

11. Všechny apartmány mají APE

(Osvědčení o energetické náročnosti), které je zákazníkům k dispozici k nahlédnutí v sídle realitní kanceláře ITALIA s.a.s před rezervací a které bude dodáno na základě žádosti zákazníka po potvrzení objednávky. 12. Uzavřením rezervace zákazník výslovně přijímá všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu.